Home รอบรู้ เมืองไทย กรมป่าไม้แจกกล้าพันธุ์ไม้ ฟรี ตลอดปี เพื่อพี่น้องเกษตรกร เพียงคุณมีแค่บัตรประจำตัวประชาชนกับ เอกสารที่ดินเพาะปลูก

กรมป่าไม้แจกกล้าพันธุ์ไม้ ฟรี ตลอดปี เพื่อพี่น้องเกษตรกร เพียงคุณมีแค่บัตรประจำตัวประชาชนกับ เอกสารที่ดินเพาะปลูก

1 min read
0
0
31,417

ในทุกปี หน่วยงานภาครัฐ โดยส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะประกาศให้ประชาชนที่สนใจ ขอรับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ โดยแสดงความจำนงได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ ที่ตั้งอยู่ จำนวน 108 แห่ง ทั่วประเทศ

ชนิดพันธ์ไม้ที่แจก

เช่น ประดู่  มะฮอกกานี อินทนิลน้ำ ฯลฯ

ส่วนไม้ทานได้ ก็จะเป็นพวก แคบ้าน มะรุม ขี้เหล็ก หว้า ฯลฯ

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

1.ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)

2.ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3.ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

4.ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน  สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5.ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ10,000  ต้น/ปี

โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
1.บัตรประชาชน
2.ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา
1.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่าย
กล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน  โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ  ปริมาณกล้าไม้ที่มี  และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ

หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า  1,000  กล้า  ขึ้นไป  ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้  ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552
สามารถติดต่อขอรับได้ที่  กรมป่าไม้ แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ หรือ เว็ปไซต์ https://new.forest.go.th/nursery

ควรสอบถามว่าแต่ละสถานที่ยังมีการแจกอยู่หรือไม่ เพราะการแจกจะจัดเป็นรอบๆ แต่มีตลอด

หากคุณหาจากรายชื่อลำบากให้โหลด App ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้มาใช้

คลิก link นี้ Android หรือ iOS

สถานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้

นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ 5 ที่

 1. สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้)
  หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
  โทรศัพท์ (032) 788-027 และ (087) 021-1879
 2. สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย
  เลขที่ 238 หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  โทรศัพท์ (087) 238-6776
 3. สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
  บ้านแก่นเฒ่า ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (086) 237-7888
 4. สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านเจริญชัย หรือ บ้านป่าไม้
  หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ (089) 282-2661
 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  สวนป่ากลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาคกลาง 25 ที่

 1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ถนนเลียบคลองลากฆ้อน
  หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  โทรศัพท์ (02) 977-6858
 2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
  ตู้ ปณ.57 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  โทรศัพท์ (032) 312-103
 3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  หมู่ที่ 4 บ้านบางพระครู ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทรศัพท์ (086) 420-9298
 4. สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
  ตำบลศรีกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  โทรศัพท์ (081) 807-6052
 5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  โทรศัพท์ (081) 300-7721
 6. สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  โทรศัพท์ (089) 154-6509 และ (083) 051-0846
 7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ (081) 343-0708
 8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
  หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  โทรศัพท์ (086) 211-9304
 9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
  ตู้ ปณ.75 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
  โทรศัพท์ (089) 953-3846
 10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
  หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  โทรศัพท์ (056) 222-426
 11. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
  หมู่ที่ 5 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  โทรศัพท์ (081) 972-6952
 12. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
  ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
  โทรศัพท์ (081) 869-3314
 13. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (มวกเหล็ก) จังหวัดสระบุรี
  ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  โทรศัพท์ (097) 238-6118
 14. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
  หมู่ที่ 6 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  โทรศัพท์ (094) 556-1623
 15. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  โทรศัพท์ (089) 741-9006
 16. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
  หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  โทรศัพท์ (081) 950-3435
 17. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
  ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ (097) 072-4559
 18. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
  ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  โทรศัพท์ (085) 445-5290
 19. สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ (081) 457-1304
 20. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
  หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  โทรศัพท์ (086) 755-5534
 21. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  โทรศัพท์ (089) 489-1131
 22. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  โทรศัพท์ (087) 795-1313
 23. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  ถนนเขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  โทรศัพท์ (082) 718-1668
 24. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก ทุ่งโพธิ์
  หมู่ที่ 9 ตำบลศรีกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  โทรศัพท์ (081) 806-6287
 25. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
  ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  โทรศัพท์ (086) 818-8269

ภาคตะวันออก 8 ที่

 1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
  เลขที่ 21/6 หมู่ที่ 12 บ้านหนองชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โทรศัพท์ (038) 133-108
 2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาหินซ้อน
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โทรศัพท์ (081) 639-4742
 3. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
  หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  โทรศัพท์ (081) 524-9100
 4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
  บ้านหนองสนม ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  โทรศัพท์ (089) 125-0205
 5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
  เลขที่ 16/9 หมู่ที่ 6 บ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  โทรศัพท์ (085) 236-5309
 6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
  หมู่ที่ 1 บ้านสุขสันต์ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  โทรศัพท์ (081) 962-2067
 7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
  โทรศัพท์ (081) 945-8197
 8. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
  หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
  โทรศัพท์ (081) 808-5248

ภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 29 ที่

 1. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด
  บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์ (043) 513-043
 2. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ
  ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ (045) 612-877
 3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
  ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์ (044) 222-397
 4. สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสีมา
  หมู่ที่ 5 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์ (044) 222-397
 5. สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  หมู่ที่ 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์ (081) 954-2045
 6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
  เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  โทรศัพท์ (081) 790-4860
 7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
  หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  โทรศัพท์ (044) 222-012
 8. สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  เลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  โทรศัพท์ (081) 265-7889
 9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
  ตำบลช่อระกา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  โทรศัพท์ (044) 811-478
 10. สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
  หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
  โทรศัพท์ (081) 709-3398
 11. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
  เลขที่ 138 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ (045) 814-648
 12. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
  บ้านกู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
  โทรศัพท์ (043) 370-571
 13. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
  หมู่ที่ 6 บ้านคำบอน ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  โทรศัพท์ (045) 582-576
 14. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
  หมู่ที่ 10 บ้านคำกลิ้ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทรศัพท์ (042) 292-411
 15. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
  หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทรศัพท์ (081) 708-9252
 16. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
  หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  โทรศัพท์ (081) 708-4814
 17. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  โทรศัพท์ (081) 872-7239
 18. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
  หมู่ที่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
  โทรศัพท์ (081) 964-0104
 19. สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
  หมู่ที่ 1 บ้านผาตั้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
  โทรศัพท์ (087) 422-1066
 20. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
  หมู่ที่ 7 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
  โทรศัพท์ (089) 710-7434
 21. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม
  หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ (042) 511-505
 22. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
  ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  โทรศัพท์ (042) 202-075
 23. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
  บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์ (043) 330-728
 24. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  โทรศัพท์ (081) 615-4605
 25. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมู่ที่ 4 บ้านแก ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์ (081) 965-1659
 26. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
  หมู่ที่ 2 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ (081) 768-4949
 27. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
  หมู่ที่ 1 บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
  โทรศัพท์ (084) 034-9455
 28. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ (089) 849-2407
 29. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
  ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  โทรศัพท์ (081) 547-4085

ภาคเหนือ 24 ที่

 1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
  เลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ (053) 880-793
 2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่
  หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ (085) 625-4053
 3. สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ (085) 614-6361
 4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
  หมู่ที่ 10 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  โทรศัพท์ (081) 952-8988
 5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เลขที่ 612 หมู่ที่ 6 บ้านดงสงัด ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โทรศัพท์ (053) 681-323, (053) 681-608
 6. สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โทรศัพท์ (084) 425-6326
 7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
  เลขที่ 123 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  โทรศัพท์ (053) 779-214
 8. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
  เลขที่ 305 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  โทรศัพท์ (054) 614-273
 9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
  โทรศัพท์ (086) 936-0146
 10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
  กม.ที่ 771-772 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  โทรศัพท์ (086) 181-3003
 11. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
  หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ (081) 879-1722
 12. สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  บ้านปากปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ (080) 026-3355
 13. สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  โทรศัพท์ (081) 783-6268
 14. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
  เลขที่ 140 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  โทรศัพท์ (054) 228-081
 15. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
  หมู่ที่ 3 บ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  โทรศัพท์ (054) 335-367
 16. สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่
  หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  โทรศัพท์ (080) 122-7530
 17. สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
  หมู่ที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  โทรศัพท์ (081) 280-9680
 18. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
  บ้านท่าตะคร้อ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
  โทรศัพท์ (085) 805-2275
 19. สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปก.5 ตาก (ห้วยแม่แป้น) ถนนแม่สอด-อุ้มผาง บ้านห้วยแม่แป้น ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  โทรศัพท์ (087) 054-1735
 20. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  โทรศัพท์ (055) 251-317
 21. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
  หมู่ที่ 2 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง กม.15 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  โทรศัพท์ (089) 858-5979
 22. สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  หมู่ที่ 9 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  โทรศัพท์ (081) 636-0178
 23. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
  หมู่ที่ 12 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  โทรศัพท์ (086) 202-0410
 24. สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  หมู่ที่ 11 บ้านดงขวาง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  โทรศัพท์ (081) 884-0108

ภาคใต้ 16 ที่

 1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โทรศัพท์ (086) 811-9424
 2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
  หมู่ที่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  โทรศัพท์ (077) 611-125
 3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
  ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ (074) 205-991
 4. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
  หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  โทรศัพท์ (074) 841-207
 5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เลขที่ 173/18 ถนนห้วยมุด ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ (081) 606-2857
 6. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
  หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ (075) 218-983
 7. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
  หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  โทรศัพท์ (086) 058-9895
 8. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
  หมู่ที่ 5 ตำบลลำเรียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
  โทรศัพท์ (077) 503-019
 9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ (086) 058-9895
 10. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ (081) 737-5115
 11. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
  เลขที่ 54/17 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  โทรศัพท์ (089) 594-3678
 12. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน
  หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
  โทรศัพท์ (084) 766-7644
 13. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
  หมู่ที่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
  โทรศัพท์ (074) 721-391
 14. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ (073) 331-594
 15. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ (088) 792-0209
 16. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  โทรศัพท์ (089) 596-1110

หากคุณหาจากรายชื่อลำบากให้โหลด App ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้มาใช้

คลิก link นี้ Android หรือ iOS

ที่มา ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

Facebook Comments
Load More Related Articles
Load More By เพื่อคุณ
Load More In รอบรู้ เมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ทำบุญบริจาค”เสื้อผ้ามือสอง” ช่วยเหลือคนยากไร้

บอกบุญต่อครับ #ขอรับบริจาค เสื้อผ้ามือสอง “ทั้งเด็กและผู้ใหญ่” รวมที่อยู่อาสา …